Godišnji plan akcija za 2020. godinu

LOGO AZIMUT
Br. Datum Naziv akcije Napomena Vodič
J a n u a r
01 01.01. Avala Vlada Radivojević
02 02.01. Ježevac Vlada Radivojević
03 05.01. Zagajička brda Vlada Radivojević
04 11.01. Rtanj (1563 m) - Božićni uspon Vlada Radivojević
F e b r u a r
05 04.02-18.02. Sahara treking Tasili plato; Hoggar, Alžir Zoran Filipović
06 09.02. Rajac - Danilov vrh (864 m) Vlada Radivojević
07 23.02. Stolovi - Usovica (1375 m) Vlada Radivojević
08 29.02 - 01.03 Suva planina -Trem (1810 m), zimski uspon Republička akcija Vlada Radivojević
M a r t
09 01.03. Cer (687 m) od Drine do Lipovih Voda Milojko Arnautović
10 15.03. Kosmaj (626 m) - staza Gorštaka Milojko Arnautović
11 15.03. Ježevac (675 m) - Vukan Boško Petrović
12 20.03-04.04. Tserko ri (5033 m) - Langtang treking, Nepal Zoran Filipović
13 29.03. Begaljica - cvetanje voća Vlada Radivojević
14 29.03. Beljanica (1339 m) Dobrica Dabović
A p r i l
15 04.04. Homoljski maraton Vlada Radivojević
16 12.04. Deliblatska peščara Vlada Radivojević
17 12.04. Tornička Bobija (1272 m) Milojko Arnautović
18 12.04. Zagajička brda Boško Petrović
19 26.04 Sokolovac (680 m); NP Đerdap Vlada Radivojević
20 26.04. Kablar (987 m) Boško Petrović
21 30.04-03.05 Stara planina - Midžor (2169 m) Dragan Petrović
M a j
22 10.05. Deliblatska peščara-Kovilje Vlada Radivojević
23 17.05. Vodopadi Nere i Beušnice, Rumunija Milojko Arnautović
24 21.05-24.05. Učka-Vojak (1396 m), Istra-Hrvatska akcija pomerena za 14.05 - 17.05 Zoran Filipović
25 24.05. Beljanica (1339 m) Vlada Radivojević
26 29.05-01.06. Prenj (2115 m); Neretva rafting, BiH Zoran Filipović
27 31.05. Vlašić (476 m) - Pocerina, Ašikov grob Milojko Arnautović
J u n
28 05.06-07.06 Hajla (2403 m); Ahmica (2272 m), C.Gora Dragan Petrović
29 07.06. Rtanj (1565 m); Vrmdža Boško Petrović
30 10-14.06 Karpati-Bucegi; Piatra Craiului; Ciucas, Rumunija Vlada Radivojević
31 14.06. Valjevske planine Milojko Arnautović
32 26.06–28.06. Maglić (2386 m); Tara rafting, BiH Zoran Filipović
33 27.06-28.06. Čvrsnica (2228 m), BiH Vlada Radivojević
34 26.06-28.06. Šar-planina Dragan Petrović
J u l
35 10.07-12.07. Zelengora, BiH Vlada Radivojević
36 24.07–12.08. J. Aragac (3790 m); NP Svaneti, Jermenija/Gruzija Zoran Filipović
A v g u s t
37 07.08-09.08. Moračke planine, C. Gora Vlada Radivojević
38 20.08-23.08. Karpati-Fagaraš, Rumunija Zoran Filipović
S e p t e m b a r
39 05.09-06.09 Suva planina - Trem (1810 m) Dragan Petrović
40 06.09. Rudnik Dobrica Dabović
41 11.09-13.09. Lebršnik i Volujak Vlada Radivojević
42 24.09-27.09. Korab (2751 m); Kanjon Matke, Makedonija Zoran Filipović
43 26.09. Gudurički vrh (641 m) Dragan Petrović
O k t o b a r
44 02.10-04.10. Prenj (2115 m), BiH Vlada Radivojević
45 02.10-04.10. Miroč (785 m) - NP Đerdap Zoran Filipović
46 04.10. Rtanj (1565 m) Milojko Arnautović
47 09.10-11.10. Mokra Gora - Pogled (2153 m) Zoran Filipović
48 10.10-11.10. Suva planina - Trem (1810 m) Vlada Radivojević
49 11.10. Beljanica (1339 m) Boško Petrović
50 18.10. Gučevo (779 m) – Iverak Milojko Arnautović
51 25.10. Željin (1785 m) Vlada Radivojević
N o v e m b a r
52 08.11. Ostrvica (795 m) Vlada Radivojević
D e c e m b a r
53 27.12. Subotička peščara Vlada Radivojević