Godišnji plan akcija za 2021. godinu

LOGO AZIMUT
Br. Datum Naziv akcije Napomena Vodič
J a n u a r
01 02.01. Ram - Zatonje Zoran Filipović
02 09.01. Rtanj (1563 m) - Božićni uspon, Tradicionalna akcija Vlada Radivojević
F e b r u a r
03 07.02. Rajac Vlada Radivojević
04 13.02-16.02. Volujak - Lebršnik, BiH Vlada Radivojević
05 27.02. Suva planina - Trem (1810m), Republička akcija Vlada Radivojević
M a r t
06 07.03. Stolovi - Usovica (1375m) Vlada Radivojević
07 07.03. Cer Milojko Arnautović
08 12.03-14.03. Šar-planina - Crni kamen (2536m) Vlada Radivojević
09 14.03. Kosmaj - staza Gorštaka Milojko Arnautović
10 20.03-04.01. Himalaji - Tserko ri (5033 m); Langtang treking, Nepal Zoran Filipović
A p r i l
11 03.04. Homoljski maraton Vlada Radivojević
12 04.04. Begaljica - cvetanje voća Vlada Radivojević
13 11.04. Beljanica (1339 m) Dobrica Dabović
14 18.04. Homoljske planine - Sumorovac Dragan Petrović
15 30.04-03.05. Midžor - Toplodolski vodopadi Dragan Petrović
M a j
16 09.05. Deliblatska peščara Vlada Radivojević
17 09.05. Sokolske planine Milojko Arnautović
18 16.05. Bukulja - Garaško jezero Milojko Arnautović
19 23.05. Divčibare Milojko Arnautović
20 28.05-30.05. Čvrsnica, BiH Vlada Radivojević
21 30.05. Gučevo-Iverak Milojko Arnautović
J u n
22 04.06-06.06. Hajla (2403 m), Crna Gora Zoran Filipović
23 11.06-13.06. Prokletije - Ljuljašević (2223m), Crna Gora Zoran Filipović
24 12.06. Vršačke planine - Gudurički vrh Lisičja glava Dragan Petrović
25 13.06. Valjevske planine Milojko Arnautović
26 18.06–19.06. Karpati, Rumunija Dobrica Dabović
27 20.06. Tornička Bobija Milojko Arnautović
28 25.06-27.06. Treskavica, BiH Vlada Radivojević
29 25.06-27.06. Maglić (2386m); Tara rafting, BiH Zoran Filipović
J u l
30 02.07-04.07. Zelengora, BiH Vlada Radivojević
31 23.07–25.07. Durmitor, Crna Gora Dobrica Dabović
32 24.07–12.08. J. Aragac (3790 m); NP Svaneti Jermenija/Gruzija Zoran Filipović
A v g u s t
33 09.08-11.08. Prokletije, Crna Gora Dobrica Dabović
34 13.08-15.08. Tali - Moračke planine, Crna Gora Vlada Radivojević
35 20.08-23.08. Karpati - Fagaraš, Rumunija Zoran Filipović
S e p t e m b a r
36 11.09-12.09. Suva planina - Trem (1810 m), Pasarelo Dragan Petrović
37 19.09. Homoljske planine Dobrica Dabović
38 19.09. Slankamenački breg Milojko Arnautović
39 23.09-26.09. Kopaonik Zoran Filipović
40 24.09-26.09. Prenj, BiH Vlada Radivojević
O k t o b a r
41 08.10-10.10. Korab (2751m) – kanjon Matke, S.Makedonija Zoran Filipović
42 16.10. Tornička Bobija Dragan Petrović
43 17.10. Titelski breg Milojko Arnautović
44 17.10. Valjevske planine Dobrica Dabović
45 22.10-24.10. Besna kobila (1923 m) Zoran Filipović
N o v e m b a r
D e c e m b a r